[affiliates_is_not_affiliate]

Hãy đăng nhập

[affiliates_login_redirect]

Nếu bạn chưa có tài khoản,hay đăng kí  ở đây:

[affiliates_registration] [/affiliates_is_not_affiliate] [affiliates_is_affiliate]

Chào mừng bạn đến khu vực liên kết của bạn. Nơi bạn có thể tìm thấy thông tin về liên kết liên kết thu nhập của bạn.

Thông tin liên kết

[affiliates_fields]

Affiliate link

Your affiliate URL:
[affiliates_url]

Use this code to embed your affiliate link:
<a href="[affiliates_url]">Affiliate link</a>

Tip: You should change the text Affiliate link to something more attractive.

Performance

Total Earnings

Commissions pending payment
[affiliates_referrals show=”total” status=”accepted”]
Commissions paid
[affiliates_referrals show=”total” status=”closed”]

Number of sales referred

  • Accepted referrals pending payment: [affiliates_referrals status=”accepted”]
  • Referrals paid: [affiliates_referrals status=”closed”]

Monthly Earnings

[affiliates_earnings] [affiliates_logout] [/affiliates_is_affiliate]